Przystań morska - Atrakcje

Przystań morska

W 1994 r. w Jarosławcu ustanowiono urzędowo przystań morską dla rybaków. Przystań obejmuje dalbę wyciągową, plażę do bazowania łodzi, plac utwardzony o powierzchni 966 m² oraz akwatorium o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu. Kutry rybackie miejscowych rybaków pływają z sygnaturą JAR na burcie.