Parking

Ponieważ nie ma możliwości pozostawienia auta przy domku, na terenie ośrodka zaraz przy wjeździe zlokalizowany jest całodobowy parking dozorowany. Wszyscy nasi klienci, którzy przyjeżdżają samochodami mają zapewnione stałe, oznakowane miejsce na parkingu, za dodatkową opłatą. Na parking można wjechać i wyjechać o dowolnej porze.

Regulamin parkingu dozorowanego O.W.Bałtyk

 1. Korzystający z parkingu jest obowiązany uiścić opłatę w ustalonym terminie według obowiązujących stawek.
 2. Aktualny cennik za usługi parkowania stanowi podstawę naliczania należności.
 3. Opłata za parkowanie pobierana jest z góry.
 4. Pozostawienie pojazdu na parkingu na okres nie objęty opłatą powoduje stosowanie kary umownej w wysokości dziennej stawki.
 5. Na parking mogą być przyjęte pojazdy sprawne technicznie z aktualnym przeglądem technicznym.
 6. Wjeżdżający ustawia pojazd w sposób i w miejsce wskazane przez pracownika parkingu.
 7. Za opłacony, pozostawiony na parkingu pojazd pracownik recepcji wystawia dowód wpłaty. Dane personalne użytkownika oraz dane samochodu pracownik wpisuje do książki parkingowej.
 8. Wstawiając pojazd na parking użytkownik powinien zgłosić ewentualne niesprawności lub uszkodzenia pracownikowi ośrodka.
 9. Opłata za parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie (usterki: zabezpieczenia drzwi, szyb, pokrywy silnika lub bagażnika) zwiększa się o 200%.
 10. Wjazd na teren parkingu powinien odbywać się bez osób towarzyszących.
 11. Pozostawiony na parkingu pojazd powinien mieć wyłączone wszystkie odbiorniki prądu, zamknięte drzwi, okna, bagażnik, pokrywę silnika oraz zaciągnięty hamulec ręczny. Kierowca winien sprawdzić czy w popielniczkach nie pozostawiono niedopałków.
 12. Ewentualne uszkodzenia pojazdu powstałe na parkingu należy zgłosić pracownikowi przed opuszczeniem parkingu. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 13. Za przedmioty pozostawione wewnątrz pojazdu Ośrodek nie odpowiada.
 14. Za szkody powstałe na parkingu z winy innego użytkownika obsługa ośrodka nie odpowiada.
 15. Za szkody spowodowane kataklizmem (gradobicie, powódź, wichura itp.) i aktem terroru obsługa ośrodka nie odpowiada.
 16. Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Dopuszczalna prędkość pojazdu do 20 km/godz.
 17. Na terenie parkingu zabrania się palenia papierosów, dokonywania napraw, wymiany oleju itp. Użytkownik powinien dbać o prządek na przydzielonym mu stanowisku i wokół niego.
Back to Top