Regulamin

Regulamin pobytu w Ośrodku Wczasowym „Bałtyk” w Jarosławcu

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie,rezerwacja e-mailem lub on-line jest tylko wstępnym zapytaniem o dostępność terminu.
 2. Wpłaty zaliczki należy dokonać do 7 dni od momentu rezerwacji lub w terminie uzgodnionym telefonicznie, na numer konta (podane w kontaktach).
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zaliczki za pobyt na konto Ośrodka w określonym terminie.
 4. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Wpłacenie zaliczki przez osobę dokonującą rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Każda osoba po przyjeździe na miejsce zobowiązana jest dokonać formalności meldunkowych oraz opłaty miejscowej ustalonej przez Urząd Gminy w Postominie (na rok 2018 jest to 2,20 zł – podstawa prawna UCHWAŁA NR XXV/220/15 RADY GMINY POSTOMINO). W przypadku kontroli przez UG Postomino za brak meldunku i uiszczenia opłaty meldunkowej odpowiedzialność ponosi wczasowicz. Przy załatwieniu formalności niezbędne są dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
 7. Klucze do domku wczasowicz otrzymuje w dniu przyjazdu od godziny 16:00.
 8. Wczasowicz zdaje klucze od domku w dniu odjazdu do godziny 11:00.
 9. W przypadku zagubienia kluczy wczasowicz zobowiązany jest uiścić opłatę 10 zł.
 10. Na terenie ośrodka zabrania się przetrzymywać zwierząt domowych z wyjątkiem psów z aktualną kartą szczepień. Każdy pies musi mieć założony kaganiec i być na smyczy.
 11. Zabrania się używania w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na jego wyposażeniu.
 12. Łaźnia dostępna jest w godzinach 6:00-22:00.
 13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Ośrodka wczasowicz zobowiązany jest do jego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 14. Sprzęt ppoż. znajdujący się na terenie Ośrodka służy wyłącznie do celów gaśniczych. W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować cały Ośrodek oraz powiadomić straż pożarną.
 15. Zabrania się parkowania pojazdów przy domkach. Do parkowania jest wyznaczony parking strzeżony za dodatkową opłatą.
 16. Wyjazdy bądź wjazdy w porze nocnej należy zgłaszać w recepcji.
 17. Ośrodek „BAŁTYK” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież przedmiotów będących własnością wczasowiczów. W przypadku kradzieży należy natychmiast zawiadomić kierownika Ośrodka i Komisariat Policji w Jarosławcu.
 18. Wszelkie usterki w domkach/pokojach należy zgłaszać w recepcji.
 19. Osoby odwiedzające wczasowiczów, a nie zameldowane w OW Bałtyk zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do godziny 22:00. Pobyt po godz. 22:00 należy zgłosić pracownikowi parkingu lub w recepcji.
 20. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00-07:00.
 21. Wczasowicze zobowiązani są do utrzymania czystości w domkach/pokojach oraz na terenie Ośrodka.
 22. Po zakończeniu pobytu należy domek/pokój zgłosić w recepcji do odbioru.
 23. W przypadku opóźnienia przyjazdu względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji w trakcie turnusu Ośrodek nie zwraca kosztów za utracone świadczenia.
 24. Rezygnacja z wczasów może nastąpić na określonych warunkach :

– na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu potrącamy – 5%,

– na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – 10 % wartości skierowania ,

– mniej niż 7 dni potrącamy – 20 % wartości skierowania .

24. Każdy wczasowicz winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do jego bezwzględnego przestrzegania .

Życzymy dużo słońca !!!

Back to Top