Regulamin


 

Regulamin Ośrodka Wczasowego  „BAŁTYK”

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 519-188-530 oraz on-line korzystając z systemu rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Ośrodka www.owbaltyk.com. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 25 % wartości wczasów.
 • Warunkiem rozpoczęcia pobytu w OW Bałtyk jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zameldowania w obiekcie. (RODO)
 • Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 14 dni od chwili rezerwacji lub w terminie uzgodnionym telefonicznie, na numer rachunku bankowego, który znajduje się na stronie internetowej Ośrodka w danych kontaktowych.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Wpłacenie zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji, jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 • Po przyjeździe do Ośrodka należy dokonać z góry opłaty za cały pobyt.
 • Każda osoba po przyjeździe na miejsce zobowiązana jest dokonać formalności meldunkowych oraz do zapłaty opłaty miejscowej ustalonej przez Radę Gminy Postomino (na rok 2020 jest to kwota 2,30 zł za jeden dzień pobytu – podstawa prawna: UCHWAŁA NR XIV/117/19RADY GMINY POSTOMINO). Wczasowicz ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, związane z niedopełnieniem obowiązku meldunkowego i brakiem zapłaty opłaty miejscowej. Do załatwienia powyższych formalności niezbędne są: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport, prawo jazdy).
 • Po zameldowaniu się w ośrodku każda osoba otrzymuje na rękę opaskę identyfikacyjną, którą zobowiązana jest nosić przez cały okres pobytu w ośrodku.
 • Klucze do domku wczasowicz otrzymuje w dniu przyjazdu od godziny 16:00.
 • Po zakończeniu pobytu należy domek/pokój zgłosić w recepcji do odbioru.
 • Wczasowicz zdaje klucze od domku w dniu odjazdu do godziny 11:00, po odbiorze domku przez pracownika Ośrodka.
 • W przypadku zagubienia kluczy z breloczkiem, wczasowicz zobowiązany jest uiścić opłatę administracyjną w wysokości 50 zł.
 • Na terenie Ośrodka zabrania się przetrzymywać zwierząt domowych z wyjątkiem psów z aktualną kartą szczepień. Każdy pies musi mieć założony kaganiec i być na smyczy. Właściciel zobowiązany jest sprzątać po swoim psie.
 • Zabrania się używania w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, nie będących na jego wyposażeniu.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Ośrodka, wczasowicz zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 • Łaźnia dostępna jest w godzinach 6:00-11:00; 18:00-22:00.

 

 • Sprzęt ppoż. znajdujący się na terenie Ośrodka służy wyłącznie do celów gaśniczych. W razie zauważenia pożaru, należy niezwłocznie zawiadomić Kierownika Ośrodka i zastosować się do instrukcji ppoż.
 • Zabrania się parkowania pojazdów przy domkach. Do parkowania jest wyznaczony płatny parking dozorowany. Autem można podjechać jedynie w celu rozpakowania bagaży. Za postój przy domku i niezastosowanie się do regulaminu naliczana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę nieuprawnionego parkowania przy domku.
 • Wyjazdy bądź wjazdy na teren Ośrodka w porze nocnej (w godzinach 20:00-08:00) należy zgłaszać w recepcji.
 • Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież przedmiotów będących własnością wczasowiczów. W przypadku kradzieży, należy natychmiast zawiadomić kierownika Ośrodka i Komisariat Policji w Jarosławcu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Wszelkie usterki w domkach/pokojach należy zgłaszać w recepcji.
 • Osoby odwiedzające wczasowiczów, a nie zameldowane w OW Bałtyk zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do godziny 22:00. Pobyt po godz. 22:00 należy zgłosić pracownikowi parkingu lub w recepcji.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 -06:00.
 • Wczasowicze zobowiązani są do utrzymania czystości w domkach/pokojach oraz na terenie Ośrodka.
 • W przypadku opóźnienia przyjazdu lub względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji z pobytu, Ośrodek nie zwraca kosztów za utracone świadczenia.
 • Każdy wczasowicz winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do jego bezwzględnego przestrzegania .

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU I DUŻO SŁOŃCA !!!

 

 

Back to Top