Regulamin

Regulamin Ośrodka Wczasowego  „BAŁTYK” w Jarosławcu

 

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie, pod numerami tel. (59) 810 94 80,  kom. 519 188 530 lub emailem pod adresem: biuro@owbaltyk.com Wpłaty zadatku należy dokonać do 14 dni od momentu rezerwacji lub w terminie uzgodnionym telefonicznie, na numer konta (podany w kontaktach).
 • Warunkiem rozpoczęcia pobytu w OW „Bałtyk” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zameldowania w obiekcie (RODO).
 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto Ośrodka w określonym terminie.
 • Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 • Wpłacenie zadatku przez osobę dokonującą rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 • Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Każda osoba po przyjeździe na miejsce zobowiązana jest dokonać formalności meldunkowych oraz opłaty miejscowej ustalonej przez Urząd Gminy w Postominie (zgodnie z uchwałą na dany rok kalendarzowy). W przypadku kontroli przez UG Postomino za brak meldunku i uiszczenia opłaty meldunkowej odpowiedzialność ponosi wczasowicz. Przy załatwieniu formalności niezbędne są: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • W dniu przyjazdu należy dokonać wpłaty pozostałej należności za pobyt.
 • Klucze do domku wczasowicz otrzymuje w dniu przyjazdu od godziny 16:00.
 • Po zakończeniu pobytu należy domek/pokój zgłosić recepcji do odbioru i zdać klucze do godziny 11:00.
 • W przypadku zagubienia kluczy wczasowicz zobowiązany jest uiścić opłatę 20 zł.
 • Wyjazdy bądź wjazdy w porze nocnej należy zgłaszać w recepcji.
 • Na terenie ośrodka zabrania się przetrzymywania zwierząt domowych z wyjątkiem psów z aktualną kartą szczepień. Każdy pies musi mieć założony kaganiec i być na smyczy. Właściciel zobowiązany jest sprzątać po swoim psie.
 • Zabrania się używania w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych nie będących na jego wyposażeniu.
 • W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Łaźnia dostępna jest w godzinach 6:00-22:00.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Ośrodka, wczasowicz zobowiązany jest do jego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Sprzęt ppoż. znajdujący się na terenie Ośrodka służy wyłącznie do celów gaśniczych. W razie zauważenia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić Menedżera Ośrodka i zastosować się do instrukcji ppoż.
 • Zabrania się parkowania pojazdów przy domkach. Do parkowania jest wyznaczony parking, za opłatą zgodną z cennikiem na dany rok kalendarzowy (goście korzystający z wyżywienia mają parking gratis). Autem można podjechać jedynie w celu rozpakowania bagaży. Za postój przy domku i niezastosowanie się do regulaminu naliczana będzie opłata 50 zł za dobę.
 • Ośrodek „Bałtyk” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież przedmiotów będących własnością wczasowiczów. W przypadku kradzieży należy natychmiast zawiadomić Menedżera Ośrodka i Komisariat Policji w Jarosławcu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 • Wszelkie usterki w domkach/pokojach należy zgłaszać w recepcji.
 • Osoby odwiedzające wczasowiczów, a nie zameldowane w OW „Bałtyk” zobowiązane są do opuszczenia ośrodka do godziny 22:00. Pobyt po godz. 22:00 należy zgłosić pracownikowi recepcji.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00-07:00.
 • Wczasowicze zobowiązani są do utrzymania czystości w domkach/pokojach oraz na terenie Ośrodka.
 • W przypadku opóźnienia przyjazdu lub względnie wcześniejszego wyjazdu oraz rezygnacji Ośrodek nie zwraca kosztów za utracone świadczenia.
 • Rezygnacja z wczasów może nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – potrącamy 10% wpłaconego zadatku.
 • Każdy wczasowicz winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU